Wat is Shine?

Wat is Shine?

Shine (Sustainable Houses in Inclusive Neighbourhoods) is een samenwerking tussen 14 partnerorganisaties uit 4 lidstaten. De doelstelling van het project is om de CO2-uitstoot van woningen te verminderen. De impact van de renovatie vergroot door een groepsaanpak en het betrekken van alle bewoners van een wijk. 

14 partnerorganisaties werken samen om de de CO2-uitstoot van woningen te verminderen.

Gemeenschappelijke uitdaging

De projectpartners hebben gezamenlijke uitdagingen: stijgend energieverbruik, fluctuerende prijzen, energiearmoede, continuïteit van de energievoorziening en eindige grondstoffen, bedreigingen voor ons milieu en veerkracht van gemeenschappen. Deze uitdagingen zijn grensoverschrijdend en vereisen een gezamenlijke aanpak. Bovendien hebben de projectpartners een vergelijkbaar maritiem klimaat en woningbouwprofielen, waardoor het samen zoeken naar oplossingen voordelig is. Residentiële gebouwen vertegenwoordigen een belangrijk aandeel in de broeikasgasuitstoot. Het renoveren van woningen in combinatie met het overtuigen van burgers om hun energieverbruik te verminderen, kan zorgen voor een aanzienlijke CO2-besparing.   

Doelstelling

De doelstelling van Shine is het verminderen van de CO2-uitstoot van woningen. SHINE wil de overstap naar energie-efficiëntie en geschikte hernieuwbare energietechnologieën voor renovatie in de deelnemende regio’s versnellen. Shine zal een grensoverschrijdende aanpak ontwikkelen en implementeren voor de wijkrenovaties, wat de weg voor een bredere toepassing vrijmaakt. Door alle bewoners van een wijk te betrekken, wordt de impact van een gezamenlijke renovatie vergroot. Het participatietraject moet de huidige barrières bij renovatie overwinnen en resulteren in concrete CO2-reductie.   

Belangrijkste resultaten

De belangrijkste resultaten zijn pilootprojecten van gerenoveerde wijken en de aanpak voor een gezamenlijke wijkrenovatie. De resultaten zullen aantonen dat een meer energie-efficiënt woningpatrimonium mogelijk is. Om de verwachte energiereductie na renovatie te bereiken, is betrokkenheid van de bewoners tijdens de renovatie van cruciaal belang. Daarom wordt een methode uitgewerkt voor een participatieproces met een ‘bottom-up’ benadering. Vertegenwoordigers van de bouwsector zullen geïnformeerd worden over technieken en innovaties bij energetische woningrenovaties, via lokale vraag-gestuurde netwerken.  

"Het hoofddoel van Shine is het bewustzijn en de kennis over duurzame wijkrenovaties verhogen, zowel aan de vraag-als aanbodzijde. "
Kathleen Leynen, projectcoördinator

Grensoverschrijdende aanpak

Wijken in Shine verschillen op vlak van technische aspecten maar ook in sociale context. De projectpartners zullen naar grensoverschrijdende overeenkomsten tussen hun wijken zoeken. Op basis van deze overeenkomsten, zullen de partners een gezamenlijke aanpak ontwikkelen om de energie-efficiëntie van het woningpatrimonium te verhogen. De partners zullen deze aanpak testen in een aantal wijken, in alle lidstaten en in verschillende omstandigheden zodat de kracht en de overdraagbaarheid van de methoden kunnen worden aangetoond. Na evaluatie zullen de projectpartners met behulp van het grote netwerk van observer partners, de methoden verspreiden in en buiten het 2-Zeeëngebied