Gezamenlijk bestek van renovatieopties

Download
Toegevoegd door:
SHINE
Datum: 15/12/2017

Gezamenlijk bestek van renovatieopties

In het Projectprogramma is een gezamenlijk bestek van renovatieopties opgenomen als deliverable voor de projectpartners van WP4. De renovatieopties in het bestek bieden bouwkundige oplossingen die de meest kosteneffectieve, energiezuinige en duurzame impact zullen opleveren. De lijst is samengesteld tijdens thematische werkgroepen. De partners hebben tijdens hun proefprojecten verschillende opties getest. Na evaluatie van deze proefprojecten is het menu aangepast.

Een veelvoorkomend probleem in het verleden was dat de verwachte resultaten van energiezuinige renovaties niet werden gehaald, met name op de huurmarkt. Het doel van Werkpakket 4 (WP4) bestond in het beschrijven van een gezamenlijke methode van wijkvernieuwing in combinatie met het opzetten van een participatieproces met een bottom-up benadering. In WP4 streefden de partners ernaar de renovatienormen in verscheidene wijken te verbeteren. De betrokkenen worden gefinancierd door sociale huisvestingsmaatschappijen, lokale overheden en overheidsinstellingen. Het investeringsniveau is vastgesteld om een maximale energie-efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd kostenefficiënt te blijven.