Rapport: Maatschappelijke betrokkenheid

Download
Toegevoegd door:
SHINE
Datum: 20/07/2017

Rapport: Maatschappelijke betrokkenheid

Dit rapport is een evaluatie van het eerste werkpakket van het SHINE-project rond de maatschappelijke betrokkenheid met het oog op de vermindering van de koolstofuitstoot in woningen. Bij de start van het project schetsten de partners hun uitgangssituatie op het vlak van communicatiedoelgroepen, -boodschappen en -inhoud, -materiaal en -kanalen. Ze zetten ook hun ideeën uiteen over mogelijke methoden die een toegevoegde waarde zouden betekenen voor de huidige aanpak, zowel voor digitale als persoonlijke contacten met bewoners in de SHINE-projectgebieden. 

Aan de hand van vele korte voorbeelden van de SHINE-partners staan we openlijk stil bij wat wel en niet gewerkt heeft en bij de innovaties die in het programma getest werden en die eventueel op langere termijn behouden kunnen blijven.