Zonnige Kempen

Zonnige Kempen's bijdrage aan Shine

Door deel te nemen aan het project krijgt Zonnige Kempen de kennis die noodzakelijk is om duurzame huisvestingsfaciliteiten aan te bieden en om huurders te helpen om op een energie-efficiëntere manier te leven. Naast lagere energiekosten ziet de organisatie de vermindering van  CO2-uitstoot als een sociale doelstelling. Een goed ontworpen huis en omgeving zijn noodzakelijk maar onvoldoende voor een duurzame samenleving.  

"Naast lagere energiekosten ziet Zonnige Kempen de vermindering van CO2-uitstoot als een sociale doelstelling."
Luc Stijnen

Voorstelling van de organisatie

Vertrekkend vanuit de zes-stappen-aanpak voor duurzaam bouwen, maar tegelijkertijd rekening houdende met de bestaande woningvoorraad en de moeizame participatie van huurders, zijn duurzame renovatie en huurdersparticipatie belangrijke uitdagingen bij het verkrijgen van een woningpatrimonium dat tegemoet komt aan de 2020-doelstellingen. Zonnige Kempen werkt sinds 1985 met de gedachte van duurzaamheid in het achterhoofd. Vandaag, maakt het resultaat van dit werk, dat ze een pionier zijn.