Brighton and Hove City Council

Brighton and Hove's bijdrage aan Shine

Het project zorgt ervoor dat BHCC de doeltreffendheid en prestaties van hun huidige werkprogramma voor CO2-reductie en kostenvermindering kan testen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de doeltreffendheid van een aantal nieuwe technologieën/apparatuur te testen en evalueren. De bevindingen worden meegenomen in beslissingen over toekomstige uitgaven bij belangrijke werken en nieuwe bouwprogramma’s.

Daarnaast zal BHCC interventies en advies op maat geven aan 250 huishoudens om de bewoners te ondersteunen bij duurzame gedragswijzigingen, verlaging van energiekosten en bijgevolg CO2-reductie. BHCC zal ook een vrijwilligersnetwerk opzetten, informatie online ter beschikking stellen, een opleidingsprogramma aanbieden en nieuwe inwoners adviseren.

"De bevindingen van Shine worden meegenomen in beslissingen over toekomstige uitgaven bij belangrijke werken en nieuwe bouwprogramma’s. "
Emma Gilbert

Voorstelling van de organisatie

BHCC is een lokaal bestuur met zowel statutaire als niet-statutaire huisvestingstaken. De organisatie bezit 78% van de sociale woningen in achtergestelde gebieden in de stad, wat overeen komt met 13.500 wooneenheden (inclusief woningen in erfpacht). BHCC beschikt over een gemengd woningpatrimonium met woningen van een verschillend type, bouwjaar en bouwmethode -sommige woningen zijn rijwoningen (enkelen dateren uit de 18de eeuw en zijn beschermd)- andere zijn laag-en hoogbouw of woningeenheden voor beschut wonen voor 55-plussers.

Als kuststad heeft het klimaat een aanzienlijke invloed op de energie-efficiëntie van het woningaanbod, vooral op de hoge blokken en oudere panden aan de kust. Er is een hoge armoedegraad onder de huurders, wat zorgt voor kwetsbaarheid. Daarom focust BHCC op het verbeteren van de energie-efficiëntie van de woningen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, de energiearmoede te beperken en de sociale integratie te verbeteren door middel van betrokkenheid van de bewoners.