IOK

IOK's bijdrage aan Shine

IOK is de hoofdpartner van Shine. Naast de coördinatie van het hele project, zal IOK projecten starten in de regio Kempen. Shine resulteert in een gezamenlijke aanpak voor wijkrenovaties. IOK zal deze aanpak testen in 6 wijken in de Kempen en de resultaten uitrollen naar andere wijken in de regio. Bovendien zal IOK Kamp C ondersteunen bij het opzetten van een vrijwilligersnetwerk van energie-experten in de regio. IOK heeft deze vrijwilligerswerking in het verleden uitgetest in 2 gemeenten. Kamp C zal het netwerk uitrollen in heel de regio, met speciale aandacht voor de 6 wijken die gerenoveerd worden in Shine. Renovatie naar BEN-niveau (Bijna Energie Neutraal) is niet evident, daarom kan een grensoverschrijdend en interdisciplinair partnerschap helpen om sommige pilootprojecten op te zetten. In de Kempen zal Kamp C 100 huishoudens begeleiden bij een doorgedreven energetische renovatie. IOK zal haar netwerk gebruiken om inwoners te engageren.

"Shine resulteert in een gezamenlijke aanpak voor wijkrenovaties. IOK zal deze aanpak testen in 6 wijken in de Kempen en de resultaten uitrollen naar andere wijken in de regio. "
Kathleen Leynen

Voorstelling van de organisatie

IOK is een intercommunale die werkt voor 29 gemeenten in het arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen. Het inwonersaantal in het werkingsgebied van IOK is ongeveer 500.000 op een totale oppervlakte van 1.357 km². De hoofdtaak van IOK is het ondersteunen van de lokale besturen. IOK opereert als een verlengstuk van de gemeentelijke diensten en realiseert een meerwaarde door multidisciplinariteit en schaalvoordelen. In deze positie staat IOK dichtbij de lokale besturen en de inwoners.  

Een team van 7 milieudeskundigen met verschillende achtergronden ondersteunt het lokaal duurzaamheidsbeleid. Het lokale energie- en klimaatbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen de dienstverlening van dit team.  De dienstverlening gaat van lokale planning tot de uitvoering van acties op het terrein. De acties zijn gericht op verschillende doelgroepen; zoals scholen, kandidaat-bouwers en architecten, gezinnen, alsook het lokaal bestuur zelf als gemeentelijk bedrijf.

Het duurzaamheidsteam van IOK onderneemt al jarenlang acties om de kwaliteit van het woningpatrimonium in IOK-regio te verbeteren. De organisatie van de energie infotoer (= een reeks van publieke infoavonden over energie, met thema’s zoals energie-efficiëntie, ventilatie, hernieuwbare energie), de organisatie van groepsaankopen voor energiebesparende investeringen (isolatie, HR-beglazing, zonnepanelen) en het verstrekken van een goedkope lening voor energiebesparende investeringen; zijn voorbeelden van acties gericht op de bewoners.