Parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale

Parc Opale's bijdrage aan Shine

SHINE heeft als doel om koolstofemissies in huizen te verminderen. Dit zal het project doen aan de hand van wijkrenovaties met een bottom-up-approach. Om barrières aan te pakken voor de renoverende eigenaars/huurders van woningen zal SHINE een scala aan activiteiten in verschillende woningsectoren uitvoeren en evalueren. Renovatie op wijkniveau verhoogt de kritische massa en maakt een duurzame sociale inbedding mogelijk.

Parc Opale is vastbeloten om de kwaliteit van het erfgoed in hun regio te verbeteren. Het ligt dan ook voor de hand dat het park zich heeft aangesloten bij het partnerschap van SHINE. Het park zal binnen project SHINE volgende acties ondernemen:

  • Advies voor thermische verbetering van landelijke – en culturele erfgoed vermenigvuldigen;
  • Workshops ontwikkelen waarbij de vooruitgang van gezinnen zal gevolgd worden om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen;
  • Voorstellen van sites voor zelfrehabilitatie en via deze projecten het bewustzijn van andere inwoners  vergroten met het oog op het isoleren;
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van de vaardigheden van lokale bedrijven.
"Parc Opale is vastbeloten om de kwaliteit van het erfgoed in hun regio te verbeteren. Het ligt dan ook voor de hand dat het park zich heeft aangesloten bij het partnerschap van SHINE. "
Delphine Panossian

Voorstelling van de organisatie

Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale (Park Opale) werd opgericht in 2000 door middel van een ministerieel besluit.  Het park is opgericht om het natuurlijke en culturele erfgoed van 153 dorpen – die een fragiel landelijk gebied vormen - te beschermen tegen stedelijke wildgroei. Het park tracht de balans te vinden tussen behoud en economische en sociale ontwikkeling. De missie van Parc Opale wordt samengevat in een 15-jarig charter, goedgekeurd door lokale overheden en lokale partners.

Parc Opale bevat erg veel traditioneel erfgoed van voor 1948, gebouwd met traditionele materialen die bijdragen aan de identiteit van het gebied. Het gebied zet zich in om het energieverbruik te verminderen met 50%, maar wel met behoud van het typerende karakter. Het park heeft daarom als taak experimentele oplossingen te ontwikkelen.