Hastings Borough Council

HBC's bijdrage aan Shine

HBC streeft naar sociaal, economisch, cultureel en ecologisch herstel. De stad schoon houden, veilig en aantrekkelijk maken, het aanpakken van milieucriminaliteit en slechte huisvesting en het aanbrengen van verbeteringen aan het publieke domein, zijn hun prioriteiten. Ze willen de kloof verkleinen tussen de benadeelde en de meer welvarende gebieden in hun stad.  Dit project zal zich rechtstreeks richten tot deze gebieden door energiearmoede aan te pakken en door verlaging van de CO2-uitstoot.  

"Dit project zal zich rechtstreeks richten tot deze gebieden door energiearmoede aan te pakken en door verlaging van de CO2-uitstoot. "
Chrissie Upton

Voorstelling van de organisatie

HBC heeft ervaring in de implementatie van koolstofarme technologieën bij het verbouwen van commerciële en residentiële gebouwen. Ze hebben een klimaatveranderingsstrategie over heel de stad en ze zijn bezig met een programma voor het efficiënt omgaan met fossiele brandstoffen in combinatie met het verlagen van hun uitstoot van broeikasgassen.