Habitat du Littoral

Habitat du Littoral's bijdrage aan Shine

Habitat du Littoral is ervan overtuigd dat samen met grensoverschrijdende partners, lokale projecten sterker zijn en verder gaan dan wat oorspronkelijk was gepland. Co-housing toepassingen zullen verbeteren dankzij Belgische partners (OCMW Ieper). Armines ontwikkelde ideeën over thermisch comfort, die verder uitgewerkt zullen worden in samenwerking met Sint-Niklaas. Eén van de sites heeft overeenkomsten met een gebouw dat eigendom is van BHCC en een hoog niveau van uitwisselingen wordt verwacht met Optivo, alsook met de andere sociale huisvestingsmaatschappijen.  

"Habitat du Littoral is ervan overtuigd dat samen met grensoverschrijdende partners, lokale projecten sterker zijn en verder gaan dan wat oorspronkelijk was gepland."
Hélène Evrard-Henon

Voorstelling van de organisatie

Habitat du Littoral is de gemeentelijke woningbouwvereniging van Boulogne-sur-Mer. Als belangrijkste sociale huisvestingsorganisatie en eigenaar van meer dan 30 % van het totale woningaanbod van de stad, is de organisatie betrokken bij talrijke bouw- en verbouwingsprojecten. Daarom is het voor hen van cruciaal belang om de impact op het milieu beter te beheren. Bovendien heeft de organisatie een overeenkomst (‘contrat de ville’) met de Franse staat voor stadsvernieuwing, het bestrijden van stedelijke segregatie en het betrekken van bewoners.