Clavis

Clavis' bijdrage aan Shine

Clavis wil een toekomstbestendige portfolio die overeenkomt met hun duurzame ambities en de toekomstige vraag van de doelgroep. Clavis biedt huizen aan voor mensen die niet hier niet zelf voor kunnen zorgen om financiële redenen. De huidige energie-efficiëntie van hun huizen is niet voldoende: de helft van de huizen heeft een zeer slechte energiescore van D of lager. Clavis wil verbouwingen tot een hoger niveau brengen (het bereiken van de BEN-niveau of Bijna Energie Neutraal) dankzij de grensoverschrijdende samenwerking en de wijkaanpak in Shine.

"Clavis wil verbouwingen tot een hoger niveau brengen (het bereiken van de BEN-niveau of Bijna Energie Neutraal) dankzij de grensoverschrijdende samenwerking en de wijkaanpak in Shine."
Reinout Schoone

Voorstelling van de organisatie

Clavis is een huisvestingsmaatschappij in Terneuzen. Een deel van hun kwaliteitsbeleid bestaat uit het verbeteren van de energieprestatie. Daarnaast managet Clavis de werkelijke verwachte impact op de kosten van huisvesting en het rendement op de investering. Zij volgen interventies om de economische aantrekking en duurzaamheid van woningen op de woningmarkt te verbeteren nauwgezet op.  Clavis zal dit afwegen met de nodige inspanningen om hun doelstelling te bereiken, namelijk het bereiken van een energiescore B voor hun portefeuille van 2500 woningen tegen 2025.