Association pour la Reserche et le Dévelopment de Méthodes et Processus Industriels (ARMINES)

ARMINES' bijdrage aan Shine

Gedurende enkele jaren werkt ARMINES-IA aan originele ICT gebaseerde oplossingen voor energie-efficiëntie. Haar vakgebied past goed bij de behoefte van Shine en het gaat hier om experimentele modellering, adaptieve regeling en diagnose van bouwprestaties voor verbetering van de energie-efficiëntie.

In deze context werden verschillende benaderingen ontwikkeld gerelateerd aan gegeven gestuurde benaderingen gecombineerd met dynamische thermische simulaties, gedragsanalyses en energie-efficiëntie verbeteringen.

Onze belangrijkste taken zullen bestaan uit het installeren van slimme metingen, het analyseren van de energieprestaties van de Tour Damrémont, eigendom van Habitat du Littoral en het verkennen van snelle en efficiënte methoden voor de evaluatie van energieprestaties en Aided besluitvormingsmiddelen voor renovatiestrategieën.

Met deze doelstellingen, zullen IA en HdL een sterk partnerschap ontwikkelen en hun ervaring met andere partners in het Verenigd Koningrijk en België delen.

"ARMINES en Habitat du Littoral zullen een sterk partnerschap ontwikkelen en hun ervaring met andere partners in het Verenigd Koningrijk en België delen. "
Stéphane Lecoeuche

Voorstelling van de organisatie

ARMINES is een private non-profit onderzoeks- en technologie organisatie (RTO), gesticht in 1967, met gemeenschappelijke onderzoekscentra met de Ecoles des Mines: verzamelen van personeelsleden en middelen, nauwe samenwerking en uitvoering van contractuele onderzoeksactiviteiten en een opleiding voor academisch onderzoek. De gemeenschappelijke onderzoekscentra zijn gezamenlijke onderzoekseenheden. Armines heeft bovendien de plicht om onderzoek te doen naar contractuele activiteiten en daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten en verplichtingen. Vanaf 1 januari 2017 zijn de Ecoles des Mines Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux), Mines Alès, Mines Douai (Douai IMT Lille), Mines Nantes (IMT Atlantique) en Mines Saint-Etienne samengevoegd in het Institut Mines-Telecom (IMT) met de overdracht van de bovengenoemde overeenkomst met ARMINES.

Institut Mines Télécom (IMT) is een openbare instelling die geweid is aan het hoger onderwijs, onderzoek en innovatie in engineering en digitale technologieën. De instelling staat onder het gezag van de Minister van industrie en de elektronische communicatie. De organisatie besteedt aandacht aan de economische wereld, combineert sterke academische legitimiteit, sluit zakelijke betrekkingen en een unieke focus op 4 belangrijke veranderingen van de 21ste eeuw in digitale technologieën, energie, ecologie en productie. Haar activiteiten worden uitgevoerd in tien afdelingen en Télécom onderzoeksscholen. Mines Douai en Télécom Lille smolten samen op 1 januari 2017 tot IMT Lille Douai, de eerste technische school ten noorden van Parijs, om toekomstige ingenieurs, of algemene ingenieurs of digitale deskundigen op te leiden. Jaarlijks reiken IMT Lille Douai, een IMT onderzoeksschool en de universiteit van Lille diploma’s uit aan meer dan 500 getalenteerde technici, opgeleid om te anticiperen op economische en maatschappelijke vooruitgang.